Gangvag
RosaHuset
Friskis

Välkommen till Diös Fastigheter

Med cirka 347 fastigheter, en uthyrningsbar yta om cirka 1 580 000 kvm och ett marknadsvärde som uppgår till cirka 19 mdkr är Diös norra Sveriges största privata fastighetsbolag. Vår marknad sträcker sig från Borlänge i söder till Luleå i norr. Diös Huvudkontor ligger i Östersund och Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap. 
 
Vi värdesätter en lokal närvaro och närhet till våra hyresgäster och finns etablerade med lokalkontor i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Härnösand, Östersund, Åre, Umeå, Skellefteå och Luleå.

Vision

Vi är den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad.

Affärsidé

Diös Fastigheter ska med lokal närvaro äga och utveckla både kommersiella- och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Vi ska skapa långsiktiga värden med hyresgästen i centrum genom att agera ansvarsfullt och hållbart.

Mål

Avkastning på eget kapital ska överstiga den riskfria räntan med minst 6 procentenheter.

Utdelning till bolaget aktieägare ska uppgå till 50 procent av resultatet efter skatt exklusive orealiserade värdeförändringar.

Historik

Diös Fastigheter föddes när ett antal investerare träffades i Åre under våren 2005. Namnet kommer från ett tidigare bygg- och fastighetsbolag grundat av Anders Diös 1921. Företagsnamnet förknippades redan när vi tog över det med positiva värden som kvalitet och seriositet.

2006 noterades vår aktie på OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap. Från 2012 återfinns vår aktie på OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap.
  
Besök oss gärna på www.dios.se