Gangvag
RosaHuset
Friskis

För allas trevnad

CYKEL OCH BIL PÅ OMRÅDET

Vi hoppas att alla som rör sig på Frösö Strand kan känna sig trygga vare sig det är några av våra skol eller förskolebarn, funktionshindrade eller företagare som går i sin egen värld med telefonen vid örat, därför saktar vi alla ner farten och kör försiktigt.

Ingen parkering utanför entréer men undantag kan göras vid speciella situationer, till exempel vid i- och urlastning från bilen, vid flyttning eller extra stora inköp. Då gäller 10 minuters gräns från att du lämnar bilen tills att du är tillbaka.

TRAPPHUS OCH ENTRÉER

Ställ inte saker utanför dörren, i trapphus och entré. Cyklar, barnvagnar, pallar eller varuvagnar får inte hindra trappstädningen och än viktigare, inte hindra/försvåra en eventuell utrymning eller utryckning av räddningstjänst vid brand eller olycksfall.

RÖKNING

Då skador i lokalen uppkommer p g a tobaksrök förutsätter vi att du inte röker i lokalen. Skulle renovering krävas blir du ersättningsskyldig. Rökning får inte ske i trapphus, hiss eller andra gemensamma utrymmen. Rökning på balkong är också förbjudet, vid rökning på uteplats kan du störa dina grannar.