Gangvag
RosaHuset
Friskis

Reservkraft på Frösö Strand

Hela fastigheten är försörjd med reservkraft.

Under 2017 kommer reservkraften att provköras mellan
kl. 05.45 - 06.45 under dessa datum:

  • Tisdag 7 mars
  • Tisdag 13 juni
  • Tisdag 5 september
  • Tisdag 5 december