Gangvag
RosaHuset
Friskis

Hyran

BETALA HYRAN

Hyran betalas i förskott, senast sista vardagen före kalendermånads utgång. Du får hyresavierna kvartalsvis.
Har du inte fått din hyresavi är det viktigt att du hör av dig till oss.

 

AUTOGIRO

Sköt dina inbetalningar via autogiro som innebär att hyran betalas automatiskt, autogiro är enkelt och tidsbesparande. Allt du behöver göra är att se till att det finns pengar på ditt bankkonto, senast en bankdag före förfallodagen. Ladda ner och skriv ut blanketten. Blanketten är uppdaterad för att möta de nya krav som gäller under den nya lagen om betaltjänster i Sverige, från och med den 1 augusti 2010.

Ifylld och undertecknad blankett skickas till:

Diös Fastigheter AB
Att: Hyresadministration
Box 188
831 22 Östersund

Ansökan om autogiro

 

SEN MED HYRAN

Om hyran inte är betald inom avtalad tid kommer ingen ny hyresavi eller betalningspåminnelse från Diös Fastigheter. Collector som sköter Diös kravverksamhet tar över hanteringen och skickar ut ett inkassokrav.