Gangvag
RosaHuset
Friskis

Parkeringar

Denna sida är under uppdatering from 2020-07-01 så viss information kan komma att kompletteras.

 

 Aimo Park har fr.o.m. den 1 juli 2020 fått förtroendet från Diös att administrera parkeringarna vid Frösö strand.

 

Detta innebär att Aimo Park kommer att hantera alla parkeringsautomater, skyltning, p-tillstånd samt bevakning.

 

Tim taxan för parkeringarna på Frösö strand kommer att justeras till 5kr/tim alt 30kr/dag på avgiftsparkeringar.

 

 Du som arbetar på Frösö strand har möjlighet att hyra en månadsparkering UTAN motorvärmare där du kan parkera på parkeringarna med tim taxa utanför Hälsocentralen, nedanför Cirkus Kul &Bus eller på tim taxa parkeringarna i " gamla zon D"

 

 

Kostnad för dessa tillstånd är 280kr/mån ink moms per månad.

 

Önskar du registrera dig för ett sådant tillstånd är du välkommen att kontakta vår kundtjänst via mejl kundservice@aimopark.se eller telefon 0771-96 90 06.

 

Uppge att du vill hyra: Frösö strand EJ motorvärmare

 

Vill du ladda ner appen för tim taxa så heter den MobilPark och information om hur du gör det finns vid varje parkering med tim taxa på Frösö strand.

 

Önskar du hyra en plats MED motorvärmare så har vi dagsläget en kö till dessa. Maila din ansökan till kundservice@dios.se så kommer Aimopark att kontakta er i turordning när det blir en ledig plats.

 

För er hyresgäster som hyr motorvärmarplatser kommer här lite information:

 

Kontrollera vid varje parkeringstillfälle att säkringen står i

uppfällt läge!

Det kan vara så att den som parkerat före er har haft för hög

effekt på motorvärmare och kupévärmare vilket medför att säkringen löser ut eller så kan man ha ett brott på kabeln eller annat fel som inte syns vilket medför att jordfelsbrytaren reagerar.

 

Varje uttag är säkrat med 6 ampere. En normalstor bil bör

därför inte ha högre effekt på kupévärmaren än ca 600 W eftersom bilens motorvärmare i normalfall är ca 700 W och det ger totalt 1 300 W som är max vad en 6 amperes säkring tål.

(En 10 amperes säkring som många kanske har hemma tål ca

2 200 W, så därför kanske det fungerar hemma men inte här).

 

Uttagen har inbyggda jordfelsbrytare.

 

Testa gärna motorvärmaruttagen på morgonen genom att ange

avresetid om ca 30 minuter, går er kupévärmare igång så ställer ni in er

verkliga avresetid. Om den inte går igång så titta om säkringen är uppe i

normalläge.

 

Vid fel på våra motorvärmaruttag notera numret på uttaget

innan ni felanmäler till oss, det underlättar vid felsökning.

Felanmälan görs som vanlig www.dios/serviceanmälan.se

eller till 0771-40 30 22 (via telefon mellan kl. 8-17 på vardagar).

 

Beträffande inkopplingstider, se nedanstående tabell.

Tabellen visar den ungefärliga tillslagstiden vid olika yttertemperaturer.

 

                                      

  Yttertemperatur °C  

  Tillslagstid antal minuter före inställd avresetid  

  Tillslagstid antal minuter efter inställd avresetid  

  + 5 och högre  

  30  

  30  

  + 1  

  60  

  30  

  - 4,5  

  105  

  30  

  - 6  

  120  

  30  

  - 10  

  135  

  30  

  -14 och lägre  

  180  

  30